Dette indlæg har til formål at give en forståelse for, og en anbefaling til, hvor effektivt en centraliseret driver-løsning i en lysinstallation kan være ift. den traditionelle løsning med decentrale og integrerede drivere placeret ved lysarmaturerne over lofter.

En kendt problematik med de gængse lokalt placerede LED-drivers over lofter er blandt andet høje varmeforhold, som påvirker elektronikken i komponenter og derved reducerer levetiden på driveren. Ved at anvende en central løsning, hvor driveren eksempelvis placeres i et teknikrum, kan driftsmæssige forhold forbedres og ved optimale forhold, kan lysinstallationens samlede levetid være op til 80% længere.

En central driver kan betragtes som en LED-driver-switch og med sin fleksibilitet ift. placering, er udstyret ofte placeret i omgivelsestemperaturer i området 20°C – 25°C. Drivere, som er placeret ved lysarmaturer, opererer ofte mellem 80°C – 110°C.

Hos NOPA Consult har vi erfaringer med flere forskellige brands og betragter løsningen som fordelagtig ved renoveringsprojekter og vedligeholdelsestunge bygninger.

Der findes en række LED-driver-switch-modeller på markedet, som er forenelige med de styringer, der forventes anvendt på bygninger. Protokoller såsom DALI, DMX eller lign. gør installationen simpel og kompatibel med den BMS-installation, man eventuelt anvender på projekterne.

For enkelthedens skyld listes her nogle af fordelene:

  • Let at installere og vedligeholde
  • Fleksibel ift. konstant spænding og konstant strømsystemer
  • Ved konstant strømsystemer kompenseres der automatisk for spændingsfald
  • Systemintegration til DMX, Dali og KNX samt flere protokolintegrationer
  • Bedre kvalitet af halvleder-komponenter
  • Forøg startomkostninger og reducér irriterende driftsomkostninger

Forøg startomkostninger og reducér irriterende driftsomkostninger

Hvis denne løsning skal tænkes ind ved renovering eller ved helt ny installation, skal der lægges ekstra økonomi ind i OpEx (startomkostninger) budgettet. CapEx (driftsomkostninger) bliver dog reduceret, og da denne post på økonomien er variabel og vedvarig, kan der ud fra kendte forhold beregnes, hvor stor RoI (Return of Investment) er, før startomkostningerne har tjent sig selv hjem igen.

Denne løsning med centraliserede drivere kan anvendes fra almindelige villaer med highend-løsninger og til byggerier, hvor energioptimering er en afgørende faktor.

Med den rigtige styring, og som bindeled i bygningsautomatikken, kan der spares op til 75% på energiforbruget i lysinstallationen.

ANDRE INDLÆG